Skip to content Skip to footer

Zalety i wady siłowników pneumatycznych

Pneumatyczne siłowniki liniowe składają się z tłoka umieszczonego wewnątrz pustego cylindra. Przemieszcza on ciśnienie z zewnętrznej sprężarki lub ręcznej pompy. Gdy ciśnienie wzrasta, cylinder przemieszcza się wzdłuż osi tłoka, tworząc siłę liniową. Następnie tłok powraca do pierwotnego położenia.

Korzyści związane ze stosowaniem siłowników pneumatycznych

Korzyści płynące z siłowników pneumatycznych wynikają z ich prostoty. Większość pneumatycznych siłowników aluminiowych ma optymalne maksymalne ciśnienie. Napęd pneumatyczny generuje dokładny ruch liniowy, zapewniając dokładność i powtarzalność w bardzo wysokim zakresie.

Typowe zastosowania siłowników pneumatycznych obejmują obszary o ekstremalnych temperaturach. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i inspekcję, za pomocą powietrza, siłowniki pneumatyczne unikają stosowania niebezpiecznych materiałów. Spełniają wymagania ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa maszyn, ponieważ nie powodują zakłóceń magnetycznych ze względu na brak silników.

W ostatnich latach pneumatyka odnotowała wiele postępów w miniaturyzacji, integracji materiałów z elektroniką oraz kontrolą stanu. Koszt siłowników pneumatycznych jest niski w porównaniu do innych siłowników. Siłowniki pneumatyczne są również lekkie, wymagają minimalnej konserwacji i mają trwałe elementy, które sprawiają, że pneumatyka jest opłacalną metodą liniowego ruchu.

Niedogodności wnikające z użytkowania siłowników pneumatycznych

Straty ciśnienia i sprężalności powietrza sprawiają, że pneumatyka jest mniej wydajna niż inne metody liniowego ruchu. Ograniczenia dotyczące sprężarek i układu doprowadzania powietrza oznaczają, że operacje przy niższych ciśnieniach będą miały niższe siły i niższe prędkości. Sprężarka musi działać ciągle pod ciśnieniem, nawet jeśli nie wykonuje pracy.

Aby być naprawdę wydajnymi, siłowniki pneumatyczne muszą być dopasowane do konkretnego zadania. W związku z tym nie mogą być używane do innych zastosowań. Dokładna kontrola i efektywność wymagają proporcjonalnych regulatorów i zaworów, ale to zwiększa koszty i złożoność. Aby wrócić do swojego położenia tłok siłownika wymaga siły sprężyny powrotnej lub płynu dostarczanego po drugiej stronie tłoka.

Chociaż powietrze jest łatwo dostępne, może być zanieczyszczone olejem lub smarami, co prowadzi do przestojów i konserwacji. Firmy nadal muszą płacić za sprężone powietrze, czyniąc je materiałem eksploatacyjnym, a sprężarka i linie są kolejnym problemem z utrzymaniem.

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP