Skip to content Skip to footer

Sprzedaż mieszkania z pomocą opieki notarialnej

Przeniesienie praw własności często wiąże się z umowami kupna- sprzedaży dóbr dużej wartości. Czynności takie wymagają należytej staranności, aby zagwarantować prawa obu stron i zmniejszało ryzyko wady prawnej. Kancelaria notarialna to partner zapewniający również inne czynności pomocnicze dla obsługi sprzedaży nieruchomości.

Pomoc przy kompletowaniu dokumentów zaświadczeń

Przed podpisaniem ostatecznych oświadczeń woli obie strony muszą skompletować wszystkie dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz prawa własności. Przyjęte standardy postępowania notariuszy są jednakowe dla całego kraju. Przyspiesza to czas potrzebny na podpisanie umowy notarialnej i sfinalizowanie zakupy nieruchomości. Jednocześnie notariusz może sporządzić dokumenty upoważnienia dla osób trzecich tak, aby ich podpisy były ważne i skutkowały przeniesieniem prawa własności, tak jak to jest w przypadku właścicieli nieruchomości. Kancelaria notarialna sporządza wstępną umowę według danych, które podlegają sprawdzeniu.

Gwarancja poprawności sporządzonej umowy oraz jej mocy prawnej

Notariusz będący urzędnikiem publicznym jest osobą pełniącą zawód wysokiego zaufania. Nakłada to na niego rzetelność wykonania czynności prawnej oraz pełnego sprawdzenia dostarczonych dokumentów pod względem ich legalności, oraz aktualności. Dzięki temu osoby podpisujące akt notarialny mają zagwarantowane ochronę swoich praw oraz moc prawą takich dokumentów. Przy prawach własności ma to szczególne znaczenie, aby nie można było znaleźć niezgodności lub błędów formalnych. Kompetencje i uprawnienie notariusza można znaleźć w spisach prowadzonych przez okręgowe izby notarialne.

Czynności dodatkowe oraz działania występujące po podpisaniu aktu notarialnego

Sporządzenie aktu notarialnego to tylko cześć pracy, jaką wykonuje kancelaria notarialna. Notariusz informuje również inne urzędy o wystąpieniu przeniesienia praw własności i skutkach, jakie będą one miały. Odbiorcami takich oświadczeń są urzędy skarbowe oraz sądy prowadzące księgi wieczyste. W tym wypadku zmianę właściciela nieruchomości lub jej części może odbywać się bez konieczności zgłaszania ego faktu przez nabywcę.

Gwarancję mocy prawej aktu notarialnego gwarantuje tylko przygotowanie i jej w kancelarii notarialnej z poświadczeniem jej przez podpis notariusza.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl