Skip to content Skip to footer

Restrukturyzacje firm

Jeśli jesteś właścicielem firmy lub masz styczność z zarządzaniem finansami, z całą pewnością doskonale wiesz, czym jest restrukturyzacja firm. Jeśli jednak nie masz pojęcia o co chodzi, zaraz wszystko stanie się dla Ciebie jasne.

Co to jest restrukturyzacja firm?

Zacznijmy od tego, czym jest restrukturyzacja. Według definicji restrukturyzacja są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja ma na celu stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją (roboczo można to nazwać zmianą). Co ciekawe w Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W dużym skrócie oznacza to, że restrukturyzację możemy przyjmować jako nowy sposób zarządzania oraz prowadzenia firmy, który ma doprowadzić do polepszenia się sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że tego typu działania najczęściej są podejmowane w chwili, w której firma już dawno przestała działać dobrze.

Jak przeprowadza się restrukturyzację?

Restrukturyzacje firm różnią się od siebie, dlatego nie można wyznaczyć uniwersalnego planu ratunkowego dla wszystkich przedsiębiorstw. Dzieje się tak, ponieważ w prowadzeniu biznesu występuje niezwykle wiele zmiennych, które są zależne od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzisz, jaki jest jej roczny dochód itp. Jak widzisz jest to zależne od wielu różnych czynników, które wpływają między innymi na odbiór firmy przez potencjalnych konsumentów. To wszystko składa się na to, że restrukturyzacje firm są od siebie tak różne.

Plusy i minusy restrukturyzacji

Nie da się ukryć, że to działanie ma znacznie więcej zalet niż wad, jednak tak jak wszystko również restrukturyzacja może wiązać się z małymi powikłaniami. Podstawowym problemem może być to, że wszelkie działania, które zostały podjęte względem restrukturyzacji mogą nie przynieść efektu generując tym samym jeszcze większe koszty. Niestety jest to dość popularne zjawisko. Jednak jeśli operacja ta się powiedzie, może nieść ze sobą zyski płynące z silnej oraz odbudowanej firmy, które mogą przekroczyć najśmielsze oczekiwania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.