Skip to content Skip to footer

Pierwsza wizyta u psychologa – co trzeba wiedzieć?

Psycholog kojarzy się z problemami natury duchowej. Słusznie – to specjalista od emocji, zachowań, motywacji, zaburzonych relacji z otoczeniem, nieradzenia sobie z traumą. Wizyta u psychologa to dobry krok na drodze do wyjścia z problemów, które utrudniają funkcjonowanie i próbują całkowicie zdeterminować życie człowieka.

Lekarze duszy – komu potrzebna jest ich pomoc?

Psycholog nie jest lekarzem, ale leczy. Jego zadaniem jest rozpoznawanie problemów, badanie ich źródeł, podawanie sposobów przywrócenia równowagi emocjonalnej. W swojej pracy psycholog nie stosuje farmakologii ani żadnych innych terapii medycznych. Jego podstawową metodą pracy jest rozmowa. Dodatkowo używa testów, zadań, rysunków (w przypadku dzieci). Pomocy u psychologa powinni szukać wszyscy, którzy czują się zgubieni, zranieni, przeżywający traumę po stracie. Wizyta w gabinecie psychologa przyda się każdemu, kto stracił motywację do działania, zgubił sens i radość życia, nie może spać, jeść, pracować. Psycholog jest specjalistą od naprawy emocjonalnych kontaktów pacjenta z otoczeniem.

Wizyta u psychologa a tajemnica zawodowa

Podczas rozmów z psychologiem padają często trudne pytania o bardzo prywatnej, często wręcz intymnej konotacji. Na mocy prawa (ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – art. 14 u.1 ) psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych podczas kontaktów z pacjentem. Wyjątek stanowią informacje mogące wskazywać na przemoc w rodzinie lub wprost mówiące o zagrożeniu zdrowia lub życia pacjenta albo innej osoby. W praktyce tak często bywa podczas rozmów z dziećmi, gdy psycholog dowiaduje się o aktach przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej.

W takich przypadkach nie tylko może, ale ma obowiązek przekazać uzyskane informacje odpowiednim organom i zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa. Psycholog może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy wyrokiem sądu, ale nie dotyczy to postępowań przed sądami cywilnymi.Nawet pacjenci nie mogą zwolnić psychologa z tajemnicy zawodowej – jeśli pacjent chciałby wykorzystać swoje relacje z psychologiem do własnych celów musi zwrócić się do sądu z wnioskiem o uchylenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Pierwsza wizyta – jaki jest jej przebieg?

Pierwszy kontakt osobisty psychologa z pacjentem następują najczęściej po rozmowie telefonicznej i specjalista posiada już plan rozmowy, która będzie skupiać się na konkretnym problemie. Podczas rozmowy psycholog najpierw musi nawiązać kontakt z pacjentem, zbudować poczucie bezpieczeństwa relacji. W czasie wstępnej rozmowy obie strony ustalają zasady współpracy – kontrakt, który podpisują. Stosowanie się do jego postanowień znacznie ułatwia i porządkuje dalszą współpracę. Czy pierwsza wizyta u psychologa może być ostatnią? Oczywiście. Może tak się zdarzyć, gdy problem pacjenta nie był bardzo złożony i jedna rozmowa wystarczyła, aby mógł sobie poradzić dalej sam. Powodem braku kontynuacji dalszej współpracy może też być brak porozumienia – nie zawsze udaje się przekonać pacjenta do konieczności podjęcia terapii.