Skip to content Skip to footer

Czy warto wziąć udział w programie Google Partners?

Poszukiwanie solidnej agencji, której chcemy powierzyć zarządzanie naszymi kontami i prowadzenie skutecznych kampanii reklamowych warto rozpocząć od sprawdzenia wykazu uczestników programu Google Partners, którzy pomyślnie przeszli procedury i uzyskali certyfikat wraz z prawem do korzystania z logo programu. To znaj najwyższej jakości w świecie specjalistów zajmujących się na co dzień obsługą kont AdWords.

Na początek – specjalizacja

Nie można zostać partnerem Google bez wykazania się wiedzą szczegółową i wysokimi umiejętnościami. W tym celu w regulaminie programu Google Partners i Google partner Premium jest wymóg dotyczący zdobycia specjalizacji potwierdzonej certyfikatem.

W przypadku Google Partners potrzebny jest jeden certyfikat; Premium wymaga dwóch. Certyfikaty mogą otrzymać pracownicy agencji, którzy mając dostęp do kont Google Ads standardowy lub administracyjny wykażą się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi podczas licznych testów, sprawdzianów i zaliczą egzamin końcowy.Certyfikat związany jest z jedną z dziedzin reklamy: wideo, mobilną, w sieci reklamowej, zakupach Google, w sieci przeglądania.

Partnerzy Google tylko z najlepszymi wynikami

Aby przejść wszelkie procedury regulaminowe, konieczne jest wykazania się odpowiednio wysokimi wydatkami na reklamę oraz dobrymi wynikami firmy.Wydatki na reklamę analizowane są łącznie na wszystkich kontach obsługiwanych w agencji. Minimum wydatków do zdobycia tytułu Google Partners, to 10 tysięcy dolarów wydanych na reklamę w ciągu 90 dni.Wyniki firmy rozpatrywane są jako przyrost obrotów ogólnych oraz obrotów poszczególnych klientów agencji, ilość zleceń reklamowych, pozyskanie klientów i utrzymanie dotychczasowych.

Korzyści płynące z programu Google Partner

Najważniejsze korzyści związane są z przyrostem kompetencji pracowników agencji. Bycie Partnerem Google oznacza dostęp do licznych szkoleń i innych form edukacji. Społeczność Partnerów Google ma pierwszeństwo dostępu do nowości, a na wypadek awarii partnerzy Google jako pierwsi otrzymują wsparcie i pomoc.

Nie bez znaczenia jest system nagród w formie uczestnictwa w konkursach czy promocjach. W Google Premium najwyższą nagrodą jest możliwość uczestnictwa w dorocznym szczycie Google Partners.

Posiadanie logo programu, to wymierne korzyści dla agencji w codziennych staraniach o pozyskanie nowych klientów i zleceń. Sygnowanie logo Google Partners stron www i dokumentów jest przywilejem najlepszych agencji na rynku. To istotne dla budowy wizerunku agencji i marki. Wejście do elitarnego klubu agencji Google Partners jest nowym otwarciem, szansą na dalszy rozwój i pomnożenie swoich zysków.