Skip to content Skip to footer

Sposoby neutralizacji ścieków w gospodarstwach domowych

Każde gospodarstwo domowe, jak również przedsiębiorstwo, produkuje każdego dnia pewną ilość ścieków komunalnych (lub przemysłowych). Muszą one zostać odprowadzone do oczyszczalni ścieków celem efektywnego i nieszkodliwego dla środowiska oczyszczenia wody od resztek ścieków. Jest to bardzo ważne dla środowiska i dla nas, ponieważ zasoby wody na Ziemi są ograniczone. W związku z tym przynajmniej część wody należy odzyskiwać poprzez oczyszczanie ścieków. Przydatna może tu być przydomowa oczyszczalnia.

Sposoby odprowadzania ścieków

W przypadku domów i wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miast, ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej, skąd płyną do oczyszczalni ścieków. W przypadku obszarów wiejskich każda osoba budująca nowy obiekt mieszkalny musi pomyśleć o sposobie odprowadzenia ścieków na własną rękę. Oznacza to konieczność przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrębie gminy – o ile pozwalają na to warunki techniczne. Czasem ukształtowanie terenu lub odległość od sieci kanalizacyjnej są tak niekorzystne, że należy wykorzystać przepompownie ścieków.

Przydomowa przepompownia ścieków jest uzasadniona wówczas, gdy ukształtowanie terenu nie pozwala na odprowadzanie ścieków z gospodarstwa domowego systemem grawitacyjnym. Przydomowa przepompownia ścieków to prosty system – studzienki montowane w ziemi, które mają za zadanie tłoczyć ścieki na dalsze odległości. Do budowy przydomowej przepompowni ścieków potrzebny jest specjalny projekt, którym zajmują się firmy sprzedające i montujące przepompownie ścieków, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia

W niektórych sytuacjach uzasadniona jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Kiedy nie jest możliwe podpięcie się do sieci kanalizacyjnej bezpośrednio, a budowa przepompowni byłaby droga i nieefektywna, można pomyśleć o przydomowej oczyszczalni. Jest to samodzielny system oczyszczania ścieków komunalnych nie wymagających przyłącza do sieci kanalizacyjnej miejskiej czy gminnej. Właściciel przydomowej oczyszczalni nie płaci za kanalizację, za to musi ponosić koszty eksploatacji i konserwacji takiej oczyszczalni. Jest ona urządzeniem bardzo efektywnym, oszczędnym i przede wszystkim ekologicznym. Ścieki komunalne neutralizowane są za pomocą drobnoustrojów saprofitycznych, zaś specjalne filtry umożliwiają oddzielenie wody od resztek organicznych i tym samym odnawiają ścieki. Budowa własnej oczyszczalni ścieków wymaga pewnych nakładów finansowych, dlatego zalecana jest tylko w szczególnych przypadkach gdy niemożliwe jest przyłączenie do kanalizacji gminnej.

Źródło https://www.oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie-sciekow