Skip to content Skip to footer

Realny problem

Naukowcy od lat zapowiadają, że w przyszłości czeka nas wielki kryzys związany z niedostatkiem wody pitnej. Obecnie pomimo sporych deficytów w niektórych rejonach świata nie ma powodów do obaw, bo wody wystarczy jeszcze na bardzo długo. Poważniejszym problemem jest zanieczyszczenie wód i związane z nim konsekwencje dla ludzkości.

Negatywny rekordzista świata

Rejonem o najbardziej na świecie zanieczyszczonej wodzie jest rzeka Citarum na zachodzie Jawy – wyspy należącej do Indonezji. Skażenie wody w tej rzece jest tysiąc razy wyższe niż w Polsce. Wynika to z faktu, że wybrzeże tej rzeki to centralny region przemysłowy Indonezji. Nad rzeką funkcjonuje około tysiąc dziewięćset osiemdziesięciu fabryk pobierających z rzeki wodę oraz odprowadzających do niej ścieki.

Również zwykli mieszkańcy okolicznych terenów do rzeki Citarum wyrzucają śmieci i wszelkie zanieczyszczenia łącznie z fekaliami. Nie przeszkadza im to w pobieraniu wody z tej samej rzeki do picia i przyrządzania posiłków oraz do higieny osobistej. Nikogo nie dziwi fakt plag epidemii chorób układu pokarmowego nawiedzających mieszkańców nadrzecznych miejscowości.

Zanieczyszczenia w Europie

Stary kontynent też nie ma powodów do radości. Według najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zanieczyszczenie wód w wielu regionach Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski czy Węgier wielokrotnie przekracza wszelkie dopuszczalne normy.

Szczególnie dotkliwie zanieczyszczone są obszary bardzo efektywnie eksploatowane przemysłowo (Górny Śląsk w Polsce, Wschodnie Niemcy). Bardzo cierpią też wody na terenach intensywnie zagospodarowanych rolniczo (na przykład niemiecka Meklemburgia) gdzie ogromna ilość pestycydów i środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych dostaje się do wody i skaża ją. Cierpią na tym nie tylko ludzie, ale i zwierzęta wodne, które wymierają.

Ośrodki badań wód w Polsce

Na świecie woda jest badana przez różne instytucje i laboratoria. W Polsce nadzór nad całością badań hydrograficznych sprawuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Urząd ten zajmuje się zbieraniem danych na temat stanu i jakości wód w Polsce (zarówno wód stojących, płynących, jak i wód podziemnych czy gruntowych).

Głównemu Inspektoratowi podlegają mniejsze instytucje wykonujące badania w przestrzeni poszczególnych województw. Są to między innymi Wojewódzkie Wydziały Ochrony Środowiska.

Osobna jest organizacja kontroli jakości największych rzek kraju takich jak Wisła czy Odra. Punkty kontrolne gdzie dokonuje się pomiaru i ocenia zanieczyszczenie wód, lokalizowane są na zamknięciu zlewni tych rzek.