Skip to content Skip to footer

Oprogramowanie WMS – nowoczesne wsparcie procesów logistycznych

Praca w centrach logistycznych związanych z przepływem towarów czy przesyłek oraz w magazynach składujących je wymaga niezwykłej sprawności organizacyjnej. Aby skrócić czas realizacji zamówień warto wykorzystać oprogramowanie wms – najlepsze nowoczesne rozwiązanie wspierające proces zarządzania magazynami oraz ruchem towarów.

Co to jest WMS?

WMS – Warehouse Management System to oprogramowanie dedykowane przedsiębiorstwom zajmującym się transportem, spedycją, magazynowaniem. Doskonale sprawdza się także w firmach produkcyjnych składujących materiały/surowce oraz gotowe wyroby. Wspomaga zarządzanie ruchem przesyłek w centrach logistycznych firm kurierskich.WMS uznaje się za składową część sytemu ERP – Enterprise Resourse Planning, który jest oprogramowaniem wykorzystywanym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Skojarzenie w jednej bazie danych ze wszystkich obszarów firmy znacznie ułatwia zarządzanie, a efektem jest optymalizacja kosztów, zwiększenie konkurencyjności, poprawa warunków pracy, wzrost zysków przedsiębiorstwa, wzmocnienie wizerunku marki.

Gdzie warto mieć oprogramowanie WMS?

Oprogramowanie do wspomagania procesów magazynowania jest przydatne wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch towarów. Na ten proces składają się przywóz, transport wewnętrzny, składowanie, wysyłka do klientów. Na każdym etapie towar/przesyłka są śledzone, a baza rejestruje wszystkie operacje dokonywane na nich. Na pewno warto mieć WMS w wielkich przedsiębiorstwach magazynujących surowiec do produkcji oraz wyroby końcowe wysyłane do klientów. Z działania oprogramowania WMS chętnie korzystają centra logistyczne poczty, firm kurierskich. Bez tego typu programu do zarządzania trudno wyobrazić sobie fracht morski czy powietrzny.

Jakie korzyści daje program WMS?

Już od momentu przyjmowania towaru do magazyny system wspomaga zarządzanie – za pomocą specjalnych logarytmów program wskazuje optymalne drogi transportu wewnątrz magazynu oraz miejsce docelowe do składowania. Takie komputerowe „dyrygowanie” ruchem znacznie ułatwia pracę obsłudze placówki, skraca czas rozładunku, pozwala oszczędnie gospodarować powierzchnią magazynową.W przypadku podmiotów magazynujących towary z określonymi terminami przydatności system WMS w czasie rzeczywistym wskazuje zapasy, które w pierwszej kolejności powinny zostać zużyte czy upłynnione. Praktycznie do zera zminimalizowane jest ryzyko „zapomnienia” o łatwo psującym się produkcie zalegającym w kącie składowiska. Prosty w obsłudze, niewymagający skomplikowanej wiedzy i umiejętności program WMS polubią także pracownicy centrum logistycznego czy magazynu. Sczytywanie kodów urządzeniami zewnętrznymi połączonymi z systemem jest bardzo łatwe. Bez wysiłku, a przede wszystkim bez konieczności przestojów dokonuje się przyjęć towaru, wysyłki oraz inwentaryzacji zawartości magazynu.

WMS – skuteczne zarządzanie magazynem

Każda czynność wykonywana w programie WMS rejestrowana jest w bazie, a dane przechowywane są w chmurze. Taki układ zapewnia bezpieczeństwo danych oraz daje możliwość zarządzania systemem na odległość z dowolnego urządzenia. Wydanie dyspozycji o wysyłce produktu dokonane podczas urlopu spędzanego na krańcu świata jest nieskomplikowaną czynnością dokonywaną w okamgnieniu.Efektem każdej pracy wspomaganej oprogramowaniem WMS jest skrócenie czasu dotarcia produktu czy przesyłki do odbiorcy końcowego, co przekłada się na zadowolenie klientów i poprawę wyników sprzedaży.