Skip to content Skip to footer

Niezwykle wierna metoda drukarska – druk sublimacyjny

Pragnąc w pełni opisać jedną z technik drukarskich, trzeba zajrzeć do podstaw i wyjaśnić pierwotne pojęcia.

Na czym zatem polega druk sublimacyjny?

1. Co to jest sublimacja?

Sublimacja – to szybka zmiana stanu skupienia materii. Nic w tym nadzwyczajnego. Ze zjawiskiem można spotkać się na co dzień, choćby jedząc lody. Zamrożone substancje wchodzące w skład deseru zamieniają się w płyną masę przyjmująca kształt naczynia.

Sublimacja jest jednak specyficznym rodzajem modyfikacji. Pomija zaistnienie w pośrednim ze stanów, czyli płyn. Substancja stała zamienia się w lotną bezpośrednio, nie będąc po drodze cieczą. Tak właśnie działa sublimacja druk wykorzystał tę właściwość fizyczną należącą do wielu ciał stałych.

2. Co to jest druk sublimacyjny?

Jest to jedna z nowocześniejszych technik drukarskich stosowanych w przemyśle tekstylnym.
Inną nazwą na druk sublimacyjny jest, używana zamiennie, forma druk transferowy.

Trzy zalety dające przewagę sublimacyjnemu drukowi nad innymi:
− wydruk jest wierną kopią projektu, który zostaje oddany ze szczegółowością znaczka pocztowego,
− maszyny produkcyjne są relatywnie niewielkie,
− pozwala to na optymalizację finansową całości procesu.

Jest więc bardzo ekonomiczna sublimacja Druk zaś wierny i oddający szczegóły z dokładnością ponadprzeciętną.

Projekt graficzny, jak często zresztą, powstaje najpierw w formie papierowej. Dopiero teraz można go przenieść na drukowaną sublimacyjnie tkaninę. Druk transferowy odbywa się wiec w dwóch etapach:
− drukarka komputerowa pokrywa arkusz papieru farbą czuła na działanie temperatury,
− następnie w procesie wygrzewania rysunek przenoszony jest na tkaninę.

Za pomocą druku sublimacyjnego można pokrywać następujące materiały:
− tkanina,
− plastik,
− papier.

Nazwa techniki nanoszenia wzorów ma odzwierciedlenie w zachowaniu farby zgodnie z regułami sublimacji. Farba w formie ciała stałego z matrycy migruje pod wpływem ciepła na materiał drukowany pod postacią pary. W miejscu docelowym zachodzi kolejna metamorfoza surowców i farba resublimuje. Resublimacja jest procesem odwrotnym do sublimacji.

3. Dwa ograniczenia technologi druku sublimacyjnego

Pierwszym limitem jest materiał. Z tkanin tylko poliester jest w stanie wytrzymać temperaturę optymalnego procesu. I właśnie temperatura jest drugim parametrem ograniczającym listę materiałową. Większość syntetycznych materiałów nie wytrzymuje około 40-sekundowego wygrzewania w 200 stopniach.