Skip to content Skip to footer

Kancelaria upadłościowa: fachowa obsługa prawna dla dłużników i wierzycieli

Postępowania upadłościowe wszczynane są w momencie niewypłacalności dłużnika, aby umożliwić wierzycielom dochodzenie swoich roszczeń. Przy spełnieniu pewnych warunków pozwalają też na zwolnienie dłużnika z pozostałych długów. Kompleksowe wsparcie w postępowaniach upadłościowych oferują kancelarie prawne.

Czym zajmują się kancelarie upadłościowe?

Kancelarią, która prowadzi usługi w ramach prawa upadłościowego, jest tak zwana kancelaria upadłościowa. Zatrudnieni w niej prawnicy – radcy prawni, adwokaci posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie postępowań upadłościowych, a ponadto postępowań restrukturyzacyjnych, naprawczych.

Na gruncie jak prawo upadłościowe kancelaria może zaoferować wówczas usługi polegające na doradztwie prawnym, przygotowywaniu pism i ich opiniowaniu, reprezentacji swoich klientów.

Swoje usługi kancelarie upadłościowe kierują do firm chcących skorzystać z postępowania upadłościowego, ale także do wierzycieli. Dodatkowo pomoc mogą otrzymać w nich osoby prywatne, czyli konsumenci, którzy mają prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kancelaria upadłościowa – usługi dla dłużników

Nawet dobrze prosperująca firma może zacząć przynosić straty na skutek splotu niekorzystnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wtedy, gdy działania restrukturyzacyjne i naprawcze nie działają, jedynym rozwiązaniem może być upadłość, która pozwala na spłatę wierzycieli i ewentualne pozbycie się reszty długów.

Specjalizująca się w obszarze typu prawo upadłościowe kancelaria może wtedy zaoferować pomoc dłużnikom, którym grozi niewypłacalność, a także tym, którzy już są niewypłacalni. Obsługa polega wtedy głównie na doradztwie, przygotowaniu i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, towarzyszeniu klientowi w całym procesie postępowania upadłościowego i nadzorowaniu go.

Kancelaria upadłościowa – usługi dla wierzycieli

Również kancelaria upadłościowa kieruje swoje usługi prawne do wierzycieli dłużników. Wówczas pomoc polega przede wszystkim na udzielaniu porad związanych z dochodzeniem wierzytelności od upadającej firmy lub firmy będącej w fazie restrukturyzacji.

Wobec tego specjalizujące się w prawie upadłościowym kancelarie mogą zapewnić klientom – firmom, osobom prywatnym, dłużnikom i wierzycielom kompleksowe wsparcie w przypadku postępowań upadłościowych, a także naprawczych i restrukturyzacyjnych.