Skip to content Skip to footer

Funkcjonowanie biur projektowych w Polsce

Wybierając dane biuro projektowe, należy dokładnie zapoznać się przedstawianą przez nie ofertą. Najlepiej przejrzeć w tym celu treść jego strony internetowej. Po wnikliwej analizie wszystkich usług okaże się, czy firma projektowa oferuje usługi kompleksowe, czy też skupia się wyłącznie na wybranych aspektach instalacji budowlanych. Poza tym warto również przejrzeć krajowy spis wszystkich firm, by dowiedzieć się, od ilu lat biuro dostępne jest na polskim rynku.

Weryfikacja wiarygodności biura projektowego


Oprócz zdobycia powyższych informacji, warto także sprawdzić, czy konkretna firma posiada wymagane przez urząd uprawnienia w dziedzinie wykonywania projektów budowlanych. Przy ostatecznym wyborze biura warto mieć również na uwadze fakt, że specjalistyczna firma architektoniczna powinna mieć do dyspozycji wyłącznie tych architektów, którzy ukończyli wyższe studia, odbywając przy tym odpowiednio długie staże. Poza tym muszą oni figurować też na liście członków Okręgowej Rady Izby Architektów. Jest to o tyle istotne, że w przypadku, gdy nazwisko architekta wykonawczego na niej nie widnieje, urząd nie wyda zezwolenia na budowę obiektu.

Systemy wewnętrzne: tworzenie projektów instalacji sanitarnych


Profesjonalne biuro projektowe oferuje nie tylko sporządzanie ogólnych projektów budowli, ale również opracowanie szczegółowych konstrukcji przeróżnych instalacji wewnętrznych. Wśród nich można wymienić na przykład: projekty instalacji sanitarnych czy też projektowanie wentylacji. W pierwszym przypadku niezbędne jest uwzględnienie takich elementów, jak między innymi: urządzenia zasilania, czyli: pompy, wymienniki, kotły, a ponadto: baterie, grzejniki, przybory sanitarne oraz przewody. Pominięcie któregoś narzędzia możne skutkować awariami, trudnymi do wykrycia w przyszłości. Projekty instalacji sanitarnych powinny być więc solidnie opracowane przy wsparciu profesjonalistów, podobnie zresztą jak systemy wentylacyjne.

Ogólne praktyki projektowania wentylacji przez biura projektowe


Projektowanie wentylacji musi opierać się na rzetelnych analizach napływu zanieczyszczeń oraz wydajności projektowanych instalacji. W pierwszej kolejności należy więc zebrać w tym celu stosowne dane i określić wszelkie parametry systemowe. Można to zrobić na podstawie analiz: rzutów i przekrojów architektonicznych, planu zagospodarowania całego terenu, a także ustalenia dokładnych lokalizacji źródeł zanieczyszczeń. Projekt wentylacji zawiera również oszacowane koszty, jakie będą pokrywać mieszkańcy danego obiektu.

Źródło tekstu http://ekozet.pl/