Skip to content Skip to footer

Na czym polega oczyszczanie wody?

Oczyszczanie wody jest procesem usuwania niepożądanych substancji chemicznych, biologicznych zanieczyszczeń, zawiesin substancji stałych i gazów z wody.

Dezynfekcja wody

Znaczna część wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest dezynfekowana. Oczyszczanie wody może być także stosowane do różnych innych celów, w tym spełnienia wymagań medycznych, farmakologicznych, chemicznych i przemysłowych.

Stosowane metody obejmują procesy fizyczne, takie jak filtracja, sedymentacja i destylacja; procesy biologiczne, takie jak stosowanie filtrów piaskowych lub biologicznie aktywnego węgla; procesy chemiczne, takie jak flokulacja i chlorowanie oraz wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego, takiego jak światło ultrafioletowe.

uzdatnianie-wody-1

Uzdatnianie wody może zmniejszyć stężenie cząstek stałych, w tym cząstek zawieszonych, pasożytów, bakterii, wirusów, grzybów, a także zmniejszyć ilość rozpuszczonego i rozdrobnionego materiału pochodzącego z powierzchni, który trafia do odpływu z powodu deszczu.

Oczyszczanie wody

Normy dotyczące jakości wody pitnej są zazwyczaj ustalane przez rządy lub instytucje międzynarodowe. Normy te obejmują zazwyczaj minimalne i maksymalne stężenia zanieczyszczeń, w zależności od zamierzonego celu wykorzystania wody.

Kontrola wzrokowa nie zawsze pozwala ustalić, czy woda ma odpowiednią jakość. Proste procedury, takie jak gotowanie lub użycie filtra z węglem aktywnym dla gospodarstw domowych nie są wystarczające do usuwania wszystkich możliwych zanieczyszczeń, które mogą być obecne w wodzie z nieznanego źródła.

Nawet naturalna woda źródlana uważana za bezpieczną dla wszystkich praktycznych celów. musi zostać przetestowana przed określeniem, jaki rodzaj uzdatniania wody jest potrzebny. Analiza chemiczna i mikrobiologiczna jest jedynym sposobem na uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie właściwej metody oczyszczania.

Źródła wody zanieczyszczonej

Głęboka woda gruntowa ma zasadniczo bardzo wysoką jakość bakteriologiczną, ale może być bogata w rozpuszczone substancje stałe, zwłaszcza węglany, siarczany wapnia i magnezu. W zależności od warstwy, przez którą przepływa woda, mogą występować inne jony, w tym chlorek i wodorowęglan.

Może zaistnieć potrzeba zmniejszenia zawartości żelaza lub manganu w tej wodzie, aby była bezpieczna w przypadku spożywania , gotowania i prania. Może być również wymagana dezynfekcja pierwotna.

W miejscach gdzie jest praktykowany dopływ tego typu, konieczne może być także uzdatnianie wody podziemnej, w zależności od obowiązujących przepisów.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Rosmosis