Skip to content Skip to footer

Badanie wody w laboratorium

Woda może zaszkodzić zdrowiu, gdy znajdują się w niej niebezpieczne substancje lub toksyny o dużym stężeniu pierwiastków. W wielu przypadkach korzysta się zatem z badania wody w laboratorium. Na czym ono polega? Kiedy trzeba wykonać badanie wody w laboratorium? Jakie zanieczyszczenia są najbardziej szkodliwe dla zdrowia?

Konieczność wykonania badania wody

Badanie wody w laboratorium trzeba wykonać wtedy, gdy woda nie jest czysta i bezbarwna. Na zmianę barwy wpływać bowiem mogą związki chemiczne ze ścieków, związki żelaza, zakwity czy substancje organiczne z gleby. Mętność wody także powinna zaniepokoić, jak również zmieniony zapach. Pamiętajmy, że czysta woda nie ma żadnego zapachu. Woda o zbyt niskim odczynia oddziaływać będzie korozyjnie na instalacje, natomiast o zbyt wysokim będzie się pienić.

Szkodliwe zanieczyszczenia

W wodach podziemnych wystąpić mogą związki żelaza, manganu, chloru czy azotu. Azotany przedostają się do wody wraz ze ściekami lub z wodą deszczową, a żelazo przedostaje się do wody razem ze ściekami przemysłowymi i jest wymywane ze skał. Często wraz z żelazem w wodzie znajduje się mangan. Okazuje się, że istnienie w wodzie soli wapnia i magnezu prowadzi do nadania wodzie twardości, co wpływa na problemy eksploatacyjne. W tym przypadku jednak woda nie będzie szkodliwa dla zdrowia. Szczególnie niebezpieczne będą bakterie, które są zazwyczaj związane z zanieczyszczeniem wody ściekami, glebą, kałem, czy gnijącym materiałem roślinnym.

Badanie wody w laboratorium

Proces badania wody w laboratorium opiera się na określeniu wielu wskaźników, które następnie są porównywane z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia. Gdy wskaźniki są przekroczone, woda powinna być uzdatniona lub trzeba znaleźć inne ujęcie wody. Badanie takie zazwyczaj obejmuje sprawdzenie barwy wody, jej mętności, zapachu, odczynu pH, twardości wody, a także zawartości pierwiastków różnego typu. Wszystkie te właściwości wskażą ewentualne problemy z czystością wody i pozwolą podjąć stosowne kroki, aby woda była czysta i w pełni bezpieczna dla naszego zdrowia.

Woda jest dla nas ważnym źródłem, z którego korzystamy każdego dnia. Pamiętać należy o tym, że jakakolwiek zmiana barwy wody lub jej zapachu powinna nas zaniepokoić. Czasami dojść może do przedostania się do wody szkodliwych związków, które mogą być niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Wtedy konieczne jest przeprowadzenie badania wody w specjalnym laboratorium, gdzie specjaliści określają jej wszystkie parametry.