Skip to content Skip to footer

Badanie wód to działania ekologiczne ale i istotne przy stawianiu domu

Kupując działkę lub jakikolwiek grunt po budowę domu zawsze trzeba zbadać, jaki jest dany grunt na danym terenie. Monitoring wód sprawdza się przy monitorowaniu zanieczyszczeń gruntowych i przy ochronie środowiska, ale też jest istotny gdy na działce ma stanąć dom. Na kupionej działce na ogół chce się wybudować dom stabilny, taki który będzie stać przez wiele lat. Jest to możliwe, gdy przed jego budową dokładnie zmonitoruje się grunt, na którym dom ma stanąć.

Komu zlecić badanie gruntu?

Profesjonalne badanie gruntu pod budowę domu potwierdzi użyteczność danego gruntu i da gwarancję, że tutaj można wybudować budynek mieszkalny. Ponadto każdy projekt fundamentów, powinien być dostosowany do warunków gruntowych panujących na danym terenie. Posiadając już działkę i projekt domu trzeba więc zlecić badania gruntu.Takie badania najczęściej przeprowadzają inżynierowie geotechnicy i geolodzy. Na podstawie określonych odwiertów w danych miejscach, licznych badań oraz przeprowadzając określony Monitoring wód, zostają określone warunki stawiania fundamentów pod dany dom.

Jak przebiegają badania?

Samych badań i ich rodzai jest wiele, ale nie w każdym przypadku są to badania takie same. Wszystko uzależnione jest od rozpoznania danego podłoża. Takie rozpoznanie to określony monitoring wód na głębokości około dwóch metrów pod powierzchnią wody. W tym celu robi się określoną liczbę odwiertów i ocenia się stan gruntu. Dzięki określonym pomiarom geotechnicznym można z bardzo dużą dokładnością stwierdzić jak powinien być wykonany dokładny projekt fundamentów każdego domu. Badania bardzo często są indywidualne dla danego przypadku. Sytuacje są różne, a i grunty, na których stawia się budynki też różnią się między sobą. Dlatego ważne jest do danego miejsca dobranie odpowiedniego zestawu badań i wykonać je według podstawowych zaleceń dokładnie przystosowanych do każdego badanego miejsca.

Sprawozdania z badań

Według prawa polskiego dobra opinia geotechniczna jest konieczna, by dostać pozwolenie na budowę domu jednokondygnacyjnego lub dwukondygnacyjnego. Czasami może być złożona sytuacja jeśli chodzi o grunty na danej działce. Wtedy dodatkowo wymagana może być specjalna opinia wraz z dokumentacją geologiczno – inżynierską. Specjalne biura geotechniczne i geologiczne bez problemu wykonują tego rodzaju badania i wydają potem określoną opinię. Grunty nie zawsze określone są jako złe do jakiejkolwiek zabudowy. Poprzez badania gruntów szuka się potem alternatyw do postawienia określonych fundamentów, które staną na danym gruncie.