Skip to content Skip to footer

Zakres działalności OBIKS

Ośrodek Badań I Kontroli Środowiska, w skrócie OBIKS, działa na rynku już od ponad 60 lat. Jego siedziba znajduje się w Katowicach, jednakże oferuje zakres prac i badań na terenie całej Polski, w związku z czym każdy zainteresowany może skorzystać z usług laboratorium.

Czym jest OBIKS?

OBIKS to inaczej Ośrodek Badań I Kontroli Środowiska, którego siedziba zlokalizowana jest w Katowicach. Początek działalności obecnej ośrodka datuje się na rok 1958. To właśnie wtedy powstało akredytowane laboratorium badawcze przy Oddziale Inspekcji Ochrony Wód Wydziału Gospodarki Wodnej Wojewódzkiej Rady Narodowej, która również znajdowała się w Katowicach. Rok później powołano zakład budżetowy Laboratorium Badań Wód i Ścieków, jednak finalnie – po reformie administracyjnej – w 1974 roku zostało ono przekształcone w obecnie istniejący OBIKS.

Ośrodek Badań I Kontroli Środowiska 12 lat temu został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. OBIKS to grupa wykształconych z zakresu badań oraz wydawania opinii specjalistów. Mają oni do swojej dyspozycji najnowocześniejszy pomiarowo-badawczy sprzęt. Więcej jednak o wykorzystywanych urządzeniach i specjalistach można znaleźć tutaj: https://obiks.pl.

Oferta OBIKS

Ośrodek Badań I Kontroli Środowiska specjalizuje się w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej. Szeroka oferta kryje między innymi przeprowadzanie badań gleb, odpadów, wód oraz środowiskowych ścieków, a także osadów ściekowych. Specjaliści z laboratorium dokonują analiz i ekspertyz, a także zajmują się akredytowanym pobieraniem próbek na terenie całego kraju. Warto również wspomnieć, że do zadań OBIKS zalicza się również konsulting i outsourcing środowiskowy.

Ośrodek prowadzi monitoring składowisk odpadów, pomiary hałasu, a także emisji zanieczyszczeń do powietrza. Specjaliści z OBIKS prowadzą badania żywności, między innymi owoców, mięsa oraz nabiału, a także paliw stałych, biomasy i paliw alternatywnych.

Zakres badań prowadzonych przez OBIKS

Zakres badań OBIKS zawiera między innymi absorpcję atomową (FAAS, GF-AAS, CV-ASS, HG-ASS), optyczną spektometrię z plazmą indukcyjnie wzbudzoną, chromatografię gazową (GC, GC-MS) i cieczową, a także spektroskopię w podczerwieni.

Oferta Ośrodka Badań I Kontroli Środowiska jest dedykowana przede wszystkim przedsiębiorcom, geologom, inżynierom, a także projektantów oraz jednostkom samorządowym. Każdy zainteresowany może dowiedzieć się więcej o działalności OBIKS pod tym linkiem: https://obiks.pl/.