Skip to content Skip to footer

Wykup własną polisę na życie

Posiadanie ubezpieczenia na życie staje się koniecznością. Podpisanie takiej polisy jest wskazane w przypadku podpisywania umowy o kredyt hipoteczny, coraz częściej jednak sami ubezpieczeni decydują się na zakup polisy na życie. Dlatego hasło „Wykup własną polisę na życie” dla wielu ubezpieczonych jest wyrazem troski o stabilność finansową rodziny w przypadku choroby lub śmierci ubezpieczonego. Pojawia się również pytanie, czy warto mieć własne ubezpieczenie zdrowotne?

Jak działa polisa zdrowotna?


W przypadku polisy na życie większość ubezpieczonych doskonale wie, że środki z tytułu umowy ubezpieczenia będą wypłacone, jeśli ubezpieczony umrze lub ulegnie trwałej niezdolności do pracy. Na rynku polisy na życie są coraz częściej oferowane razem z ubezpieczeniem zdrowotnym, które może chronić ubezpieczonego w przypadku zachorowania na konkretne choroby. Ubezpieczenie kosztów leczenia w NN.pl wspiera ubezpieczonych głównie w dwóch przypadkach: jeśli zachorują na chorobę nowotworową lub też gdy ulegną mniejszym urazom, które na krótki czas zminimalizują ich aktywność zawodową. W zależności od schorzenia ubezpieczenie kosztów leczenia w NN.pl może zapewniać środki na leczenie i rehabilitację, ale także może gwarantować wypłatę świadczenia w określonej wysokości, jeśli ubezpieczony nie będzie po chorobie lub urazie zdolny do pracy.

Na wypadek zachorowania


Czy warto mieć własne ubezpieczenie zdrowotne? Z pewnością tak. Specjaliści podkreślają, że osoby o zwiększonym ryzyku zachorowania np. na nowotwory, powinny zadbać o swoją finansową przyszłość na wypadek, gdyby zachorowały na nowotwór. Polisa ubezpieczeniowa w takim przypadku pomaga w różnych aspektach życia. Przede wszystkim część środków wypłacana jest już na etapie zdiagnozowania nowotworu, aby ubezpieczony mógł zadbać o lepszą diagnostykę czy leczenie samego nowotworu. Ubezpieczyciel nie wskazuje, na co muszą być wydane środki z polisy, jednak najczęściej w pierwszym etapie leczenia wydawane są one na właśnie leczenie, czasem także na rehabilitację czy specjalistyczne żywienie, które jest konieczne w przypadku niektórych nowotworów. Część środków może być wypłacana jako świadczenie pieniężne w późniejszej fazie leczenia. Rehabilitacja i fizykoterapia są konieczne w procesie leczenia, ale ich skuteczność niejednokrotnie zależy od liczby godzin, spędzonej w gabinecie specjalisty. Dodatkowe środki, które można wydać właśnie na zajęcia przywracające choremu pełną sprawność, są z pewnością wskazane.

Nie tylko nowotwory


Warto jednak pamiętać, że chorobami, które mogą chwilowo ograniczać możliwości zarobkowe, są także zwichnięcia, złamania i inne drobne urazy, do których może dojść w każdej chwili. Uprawianie sportu, obowiązki domowe czy drobny wypadek w czasie dojazdu do pracy – w każdej z wymienionych sytuacji ubezpieczony jest narażony na kontuzje i urazy. Świadczenie finansowe w tym przypadku przyspiesza proces leczenia, może również gwarantować dodatkowe świadczenie pieniężne jeśli ubezpieczony na skutek takiego urazu nie będzie zdolny do pracy.

Jak zatem zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami zachorowania na niektóre choroby? Wykup własną polisę na życie i ciesz się z możliwości, jakie dają dodatkowe środki na leczenie.