Skip to content Skip to footer

Sage symfonia – narzędzie wsparcia księgowego dla biznesu

W związku z ogromną ilością przepisów podatkowych oraz stale zmieniającymi się zasadami rozliczeń księgowych, firmy mają często spore kłopoty w ich prawidłowej interpretacji oraz zastosowaniu w bieżącej działalności. Aby dział księgowości mógł pracować w oparciu o aktualne przepisy stosowana jest sage symfonia, która tę pracę ułatwia.

Czym jest sage symfonia?

Symfonia program jest to jedno z lepszych rozwiązań, optymalizujące funkcjonowanie służb księgowych w firmach, szczególnie dużych przedsiębiorstwach, prowadzących pełną rachunkowość. Posiada wszystkie potrzebne narzędzia, konieczne do rozliczania podatków, kadr i płac oraz wszystkich związanych z tym obowiązkami, wynikającymi z ustaw o należnościach podatkowych na rzecz skarbu państwa.

Przy pomocy specjalnego wielofunkcyjnego narzędzia, jakim jest sage symfonia program służby księgowe mogą w sposób łatwy, sprawny i przejrzysty wykonywać wszystkie operacje księgowe, generować potrzebne raporty i zestawienia, a także dokonywać rozliczeń i audytów okresowych. Bieżąca bądź okresowa kontrola należności i zobowiązań podatkowych prowadzona poprzez sage symfonię jest doskonale uporządkowana, w każdej chwili można bez problemu dotrzeć do potrzebnych informacji.

Ten bardzo użyteczny dla pracowników księgowości w dużych przedsiębiorstwach program jest skonstruowany w taki sposób, że można na nim pracować intuicyjnie, prosto i przejrzyście, a jest to bardzo ważne z uwagi na bardzo dużą liczbę codziennych czynności, jakie są wykonywane w firmach.

Jakie funkcje ma program sage symfonia?

Symfonia program jest wyposażony we wszelkie narzędzia, niezbędne dla prawidłowego rozliczania zagadnień księgowych, których w dużych przedsiębiorstwach jest bardzo dużo. Po bieżącym wprowadzaniu danych można sporządzać raporty w formie tradycyjnej, papierowej oraz w postaci elektronicznej. W programie prowadzony jest dziennik operacji księgowych, można także zlecać elektroniczne polecenia przelewów.

Oprogramowanie symfonia sage dostarcza możliwości bieżącego analizowania sytuacji przedsiębiorstwa, jego wszystkich zobowiązań, a także automatycznie można generować wszelkie wykresy na podstawie wprowadzonych danych.

Symfonia znacznie podnosi komfort pracy służb księgowych, jednocześnie dostarczając najbardziej aktualne informacje na temat stanu obsługiwanej firmy.