Skip to content Skip to footer

Nowe urządzenia pomiaru zawartości alkoholu w powietrzu

Pomiar zawartości alkoholu używany jest przez różne firmy dla kontroli stanu trzeźwości pracowników. Nowe potrzeby i mobilność wymagają od producentów udoskonalania swoich produktów, aby były poręczne i nowoczesne.

Nowa klasa urządzeń i technik pomiarowych

Nowe urządzenia muszą szybciej i dokładniej zbierać wyniki pomiarów. Chodzi o brak możliwości podważenia pomiaru oraz o łatwe sprawdzenie stanu trzeźwości pracownika w dowolnym miejscu i czasie. Czas pomiaru zależy od szybkości procesora i jego możliwości obliczeniowych. Przetwornik oparty o czujnik chemiczno-elektroniczny gwarantuje dokładność uzyskanych wartości pomiaru. Dokładność pomiaru można potwierdzić świadectwem wzorcowania wydawanym na żądanie kupującego urządzenie. Taki dokument potwierdza wiarygodność wydruku i pomiaru.

Szeroki dostęp do ustawień i akcesoriów dodatkowych

Aby alkomat alkohit x100 mógł być wykorzystywany w różny sposób, musi mieć możliwość ustawiana parametrów do oczekiwań użytkownika. W każdej chwili można zmienić sposób odczytu oraz dopasować wartości do lokalnych przepisów prawa. Pozwala to na łatwiejsze porównywanie odczytów.

Akcesoria dodatkowe również poprawiają komfort użytkowania. Alkomat alkohit x100 ma łatwy system wymiany ustników. Jeżeli istnieje taka potrzeba, można zastosować ustnik otwarty, aby jeszcze szybciej dokonywać pomiarów. Ruchomy montaż ustników ułatwi operowanie urządzeniem i zmniejsza ryzyko stworzenia sytuacji niebezpiecznej dla badanego. To jedna z nowinek technicznych, jakie stosowane są w produktach takich jak alkohit x100. Łączność z innymi urządzeniami peryferyjnymi może opierać się na technologiach bezprzewodowych lub kablu USB. Przyspiesza to transfer danych i usprawnia obsługę urządzenia przez osoby odpowiedzialne za kontrolę.

Stała pomoc ze strony producenta

Profesjonalne urządzenia charakteryzują się również wysokim poziomem obsługi. W tym wypadku należy rozdzielić sprawy techniczne związane z kalibracją i ustawieniami od wsparcia informacyjnego. Serwis obsługuje usługi wymiany wadliwych urządzeń, aby była ciągłość działań kontrolnych. Urządzenia używane do profesjonalnych zastosowań są numerowane, przez co istnieje pełna kontrola nad stanem i parametrami urządzenia. Możliwa jest również czasowa kalibracja, aby wyniki były obiektywne.