Skip to content Skip to footer

Kanalizacja, szambo czy oczyszczalnia ścieków?

Zawsze gdy w pobliżu działki, na której ma powstać dom, biegnie sieć kanalizacyjna, nie ma najmniejszego problemu z prowadzeniem ścieków. Trudności jednak pojawiają się, gdy takiej sieci kanalizacyjnej nie ma. Wówczas każdy inwestor zadaje sobie pytanie, co będzie lepsze – szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków (o oczyszczalni więcej informacji znaleźć można tutaj https://oczyszczalnie-metalbud.pl ).

Przepisy prawne

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, wszystkie ścieki, które pochodzą z domowej instalacji kanalizacyjnej obowiązkowo muszą trafić do kanalizacji zbiorczej (oczywiście jeśli taka istnieje). W przypadku gdy takiej sieci nie ma, niezbędne jest tworzenie na terenie danej posesji szczelnego zbiornika, czyli szamba. Dla wszystkich tych, którzy nie chcą inwestować w taki zbiornik jest jeszcze jedna możliwość. Chodzi tu o budowę własnej przydomowej oczyszczalni ścieków (co jest rozwiązaniem mocno zyskuje na tym sobie w ostatnim czasie na popularności). Każde gospodarstwo domowe ma obowiązek odprowadzania ścieków, A to w jaki sposób będzie się to odbywało jest tak naprawdę decyzją indywidualną (wszyscy zainteresowani tematyką oczyszczalni ścieków powinni zajrzeć na stronę https://oczyszczalnie-metalbud.pl).

W dzisiejszych czasach tak naprawdę wiele działek jest położonych z dala od kanalizacji. choć przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wiele zalet i są w ostatnim czasie coraz bardziej popularne, to jednak warto mieć na uwadze, że nie zawsze jest możliwość ich wybudowania (wpływ na to ma przede wszystkim wielkość działki oraz warunki gruntowo-wodne). Ponadto czasem zdarzyć się może również tak, że choć warunki na działce umożliwiają powstanie przydomowej oczyszczalni ścieków, to jednak rozpoczęcie budowy, w jaki sposób uniemożliwiają bądź utrudniają obowiązujące lokalnie przepisy.

Kanalizacja zbiorcza

Oczywiście we wszystkich tych rejonach, które są skanalizowane nie ma jakiegokolwiek problemu z odprowadzeniem ścieków. Wówczas wystarczy jedynie przyłączyć dom do sieci kanalizacyjnej (ta kwestia również regulowana jest przez odpowiednie przepisy związane z planem zagospodarowania przestrzennego).

Tak naprawdę podłączenie do kanalizacji zbiorczej, to rozwiązanie znacznie mniej kłopotliwe niż budowa szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednak należy pamiętać o tym, że zamiar budowy takiego przyłącza do sieci kanalizacyjnej musi być zgłoszony co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, do odpowiedniego starostwa powiatowego.