Skip to content Skip to footer

Czym jest system Andon?

Globalizacja wymusza wdrażanie elastycznych systemów, które łatwo można zintegrować z technologią stosowaną w firmach. Nowoczesne rozwiązania usprawniają funkcjonowanie instytucji w takich sektorach, jak m.in. produkcja, czy logistyka. System Andon jest jednym z tych mających olbrzymi wpływ na wydajność podejmowanych działań w przedsiębiorstwie.

System Andon – co to jest?

System Andon jest narzędziem, które pierwotnie było wykorzystywane wyłącznie do usprawnienia pracy organizowanej na linii produkcyjnej. Andon, tłumacząc z języka japońskiego, oznacza dokładnie sygnalizator.

Andon jest systemem, który bardzo szybko wykrywa nieprawidłowości. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, pracownicy zatrudniani w danym sektorze, w jakim taki system funkcjonuje, są od razu powiadamiani o tych niezgodnościach, czy usterkach.

Korzystając z systemu Andon, można w znacznym stopniu podnieść jakość pracy, czyniąc ją bardziej wydajną i pozbawioną niedoskonałości. Wykryte błędy na etapie produkcyjnym można zlokalizować w konkretnym miejscu, gdzie pojawia się usterka.

Jak działa system Andon?

System Andon daje się w prosty sposób zainstalować, gdyż bazuje on na standardzie internetowego serwera. System ten informuje o wszelkich odchyleniach od normy w danym sektorze realizowanych zadań zarówno poprzez wizualny, jak i dźwiękowy sposób komunikacji.

W systemie Andon jednym z ważniejszych elementów jest tablica informacyjna. To właśnie dzięki niej pracownicy dowiadują się o tym, że wystąpił problem na danym etapie wykonywania prac, o czym są powiadamiani za pomocą sygnałów świetlnych, muzyki i tonów.

Dzięki temu systemowi można usprawnić pracę także wtedy, gdy przedsiębiorca musi kontrolować czynności wykonywane przez dużą grupę zatrudnionych. Za pomocą wyświetlacza produkcyjnego komunikaty o nieprawidłowościach mogą pojawiać się na ekranach komputerów PC, na tablicach LED lub monitorach, a także są wysyłane w formie powiadomień SMS.

System Andon i proces jego wdrażania

System Andon, zanim zostanie wdrożony, zbiera się audyt o potrzebach i wymaganiach technologicznych przedsiębiorstwa, w jakim ma on zostać zainstalowany. Następnie system jest instalowany, co wiąże się z implementacją danych procesowych do tablicy świetlnej. Gdy dane zostaną wczytane, następuje testowanie systemu Andon, by sprawdzić, czy działa poprawnie.

Po pilotażowym korzystaniu z systemu, przedsiębiorca podejmuje decyzję, czy warto przeznaczyć środki na pełne wdrożenie. Jeśli zarząd zatwierdzi jego przydatność, wówczas system rozbudowuje się i poszerza o dodatkowe funkcjonalności, by można było go użytkować w pełnym zakresie.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Signalo