Skip to content Skip to footer

Badania nad strukturą wypełniania formy wtryskowej

Polimery zajmują w naszym życiu ważne miejsce. Często nieuświadomioną prawdą jest fakt, że nasze ciało składa się z polimerów. Biopolimerem jest DNA. Jest, z punktu złożoności, dość prostą konstrukcją, bo składająca się zaledwie z czterech monomerów. To zdobycze współczesnej chemii oddają nam do ręki struktury o wiele bardziej złożone.

Wprowadzenie do tematu obróbki polimerów

W wielu językach świata nazywane są podobnie. Dla przykładu, plastové obaly po czesku oznacza plastikowe pojemniki. W procesie produkcji biorą udział urządzenia, które powielają ogólną formę organizacyjną podporządkowaną elementowi zmiennemu, jakim jest forma. A skomplikowanie prawidła wprowadzają element zakłócający. Do tego stopnia to ważny temat, że jest podejmowany przez grupy badawcze wielu politechnik.

Czego dotyczą badania?

Tak jak w wielu zakładach całej Europy na czeskim rynku plastové obaly wytłaczane są w wieloczęściowych formach. Przepływ masy polimerowej wewnątrz struktury jest często nierównomierny. I tu właśnie pojawia się przestrzeń do badań.

Forma wykonana z materiału nieprzezroczystego skrzętnie chroni tajemnice przepływu plastiku.

Naukowcy opracowali metodę, która po zakończeniu cyklu pozwala na zbadanie ścieżki, którymi przemieszcza się masa plastyczna podczas wtrysku.

Opis metod próbnych

Dotychczas próbowano różnych sposobów na odkrycie dróg migracji polimeru wewnątrz elementu odlewniczego. Stosowano na przykład przezroczyste formy, magnesowanie masy wtryskiwanej, metodę multi wtryskową ze stopniowym dotryskiem lub zmianę barwnika w trakcie wtrysku. Żaden ze sposobów nie okazał się dość dobry by zaistniała możliwość zebrania dostatecznej ilości danych i stworzenia profilu statystycznego. Z wykonanych eksperymentów nie zebrano odpowiedniej liczby powtarzalnych zdarzeń pozwalających na podsumowanie i krystalizację wniosków.

Metoda na miarę sukcesu

Kluczem do sukcesu okazał się włączenie zespołu czynników pozwalających w konsekwencji zaobserwować przebieg propagacji masy polimerowej wewnątrz formy. Pominięto fazę docisku i zmniejszono temperaturę formy. Niższa temperatura formy wtryskowej jest kluczowa dla eksperymentu. To dzięki temu czynnikowi polimer układa się w charakterystyczne fałdy, pokazując kolejność zajmowanych przestrzeni.Jeszcze jeden argument ma wielkie znaczenie dla procesu. Jest to przepływ, który jest też zmniejszony.